Akerman

Закрыть
Yritykselläsi on tarve työntekijälle, ja jossain on juuri oikea tekijä.

Akerman tuo teidät yhteen!

Sinun yrityksesi
Sopiva työntekijä
Sinun yrityksesi
Akerman
Sopiva työntekijä

Meistä

Olemme jo pitkään huomanneet, että markkinoiden työvoimapula heikentää usein tuotannon tehokkuutta. Hyvien ja osaavien työntekijöiden löytäminen on nykyään erittäin vaikeaa.

Vaikka kaikki yrityksen työntekijät olisivat oman alansa asiantuntijoita, yrityksen toiminta vaatii kuitenkin lisätyövoimaa, esimerkiksi henkilöstöasiantuntijoita, kirjanpitäjiä, standardoijia, turvallisuusinsinöörejä jne.

Vanhojen toimintatapojen mukaan toimittaessa henkilökuntaa on aika ajoin lisättävä, mikä puolestaan vähentää tuotannon kannattavuutta.

On kuitenkin olemassa moderni lähestymistapa tiimin muodostamiseen: henkilöstövuokraus.

Henkilöstövuokrauksen hyödyt yrityksen omistajalle tai johtajalle:
Tarve asiantuntijaryhmän kokoamiseen häviää.
Kumppaniyritys ratkaisee kaikki töissä syntyvät erimielisyydet työntekijöiden kanssa.
Vuokratyöntekijöistä ei tarvitse maksaa veroja.
Vuokrahenkilöstöstä ei tarvitse raportoida.
Yritys pysyy halutun budjetin ja kokoonpanon rajoissa.
Jos työntekijät ovat ulkomaalaisia, heidät vuokraava yritys laatii kaikki tarvittavat asiakirjat jne.
Henkilöstövuokrauksen hyötyjä on useita. Tuloksena on, että yrityksen vakituiset työntekijät voivat keskittyä perustyöhönsä, jonka tarkoituksena on lisätä tuotantoprosessien tehokkuutta. Lisähenkilöstön vuokraaminen on hyvä keino tavoitteiden saavuttamiseen.
Yritysjohtajat voivat keskittyä ydintehtäviinsä ja valvontaan.
Ei ole enää tarvetta tuhlata rahaa verkkosivustojen ja sanomalehtien mainoksiin työvoiman houkuttelemiseksi. Ei tarvitse käyttää aikaa työhaastatteluihin ja uusien työntekijöiden kouluttamiseen.
Työn hoitavat ihmiset, jotka ovat valmiita suorittamaan työtehtävänsä ja ovat saaneet tarvittavat ohjeet ja tuntevat työalansa, joten perehdyttämiseen ei tarvitse tuhlata runsaasti aikaa.